Vaandels en vendels

Een mooi verenigingsvaandel werd ook weer belangrijk. In de vijftiende eeuw droegen de schuttersgilden al banieren, vendels en wimpels mee. Naar alle waarschijnlijkheid hadden de meeste schutterijen twee soorten vendels: het ene werd gedragen als de schutterij moest uittrekken en het andere werd meegedragen bij schietfeesten of processies.

Lees meer in ...

Vaandels en vendels

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 2 Schuttersleven