Uniformering

De schutterijen kenden van oudsher een militaire rangindeling. Zo was er een kapitein, die de groep commandeerde, en onder hem stonden een luitenant en rotmeester. Ook waren er een vaandeldrager en een koning, en soms keizer.

Lees meer in ...

Uniformering deel 1

Uniformering deel 2

Uniformering deel 3


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 2 Schuttersleven