Overige wedstrijden

Naast de schietwedstrjden worden tijdens het OLS en de Bondsfeesten ook andere wedstrijden gehouden, de zogenaamde ‘overige’ wedstrijden. De beoordeling van de diverse onderdelen vindt plaats door een deskundige jury, tijdens de optocht en op het feestterrein.

Lees meer in ...

Overige wedstrijden

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 2 Schuttersleven