Ook elders werd de Rog gestoken

In het Niederdeutsches-Jahrbuch 36 werd in 1910 op de pagina's 132-134 een artikel gepubliceerd van Johannes Bolte, met als titel “De Jagd auf den toten Rochen, ein Bilderbogen des 17. Jahrhunderts”. Her artikel is geschreven naar aanleiding van een uit het einde van de 17e eeuw stammende houtsnede, die zich nu in de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlijn bevindt.

Lees meer in ...

Ook elders werd de rog gestoken


Bron

Ook elders werd de Rog gestoken
Weert in woord en beeld 1988 . - p. 35 tot en met 48