De Ijzeren Man

De waterplas 'De Ijzeren Man' is ontstaan in de jaren 1910 1913 door de afgraving en uitdieping van een grote zandheuvel voor de aanleg van de spoordijk Eindhoven-Weert.
In 1920 werd het plan opgevat de waterplas te gebruiken als bad- en zwemrinrichting annex speeltuin.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 24 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.