Dorpsgezicht Budel Dorplein (rijksbeschermd)

Budel Dorplein is een karakteristieke fabrieksnederzetting in het zuiden van de gemeente Cranendonck nabij de rijksgrens met België. Een marginaal deel van het gebied ligt in de gemeente Weert. De naam Budel Dorplein is de vertaling van de oorspronkelijke benaming  “Place Dor” naar de stichting in 1893 door de gebroeders Dor uit Wallonië. Het gebied is vooral van belang als 19e eeuwse fabrieksnederzetting. Het gebied waarvoor de gebroeders Dor een concessie hadden om de fabriek te vestigen omvat een groter gebied dan het beschermde dorpsgezicht. Omdat grote delen van het concessie gebied nooit verder of anders zijn ontwikkeld dan de concessie voor ogen had, zo heeft een groot deel thans een agrarische bestemming of natuurgebied, beperkt de omvang van het gezicht zich tot de essentiële onderdelen van de fabrieksnederzetting.

Havengebied Budel Dorplein GAW Beeldbank O.1548

Wetenswaard

Het beschermd dorpsgezicht omvat overwegend het gebied van fabrieksterrein en woonkern die een van te voren planmatige opzet hebben. Het direct omliggende natuurgebied behoort functioneel tot de fabrieksnederzetting vanwege de aanwezigheid van de watervennen die in de toenmalige behoefte van watervoorziening voorzag. Het vennengebied ten zuiden van de fabriek en het dorp valt dan ook binnen het beschermde gezicht. Tevens valt de insteekhaven met spoorwegtracé naar de fabriek in het beschermde dorpsgezicht als een belangrijk van oorsprong aanwezige infrastructuurvoorziening voor de fabriekvestiging.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.