XII. De Hei Stramproy

Stramproy is van oorsprong een agrarische nederzetting waar de afgelopen decennia een zekere planmatige uitbreiding heeft plaatsgevonden, ingepast tussen oorspronkelijke ‘gegroeide’ structuren. Deze kern is gelegen langs de doorgaande weg Weert – Maaseik. De mogelijke hoven onder Stramproy waren de “rotten”, die tot in de vorige eeuw een belangrijke rol speelden in de
dorpsorganisatie: Molenbroekrot, Breijvensrot, Torenrot, Bergerot en Heijenrot. Omstreeks 1350 was het hofstelsel door het opkomen van de geldeconomie goeddeels verdwenen, zodat deze “hoven” uit de dertiende eeuw of van nog eerder moeten stammen. Deze ‘rotten-structuur’ is karakteristiek en essentieel voor Stramproy.

De Hei Stramproy


Wetenswaard

De Hei is het vroegere Heijenroth. Het is een ten westen van Stramproy aan de weg naar Bocholt gelegen gehucht. Het ensemble geeft een goed beeld van een bebouwingscluster op het platteland.
De panden zijn of worden opeenvolgend opgeknapt, maar het totaalbeeld wordt daardoor niet verstoord. Integendeel, het bewijst dat het nog altijd goed wonen is daar. Ook de inrichting van zowel het privéterrein als het openbare gebied sluiten goed aan op de karakteristiek. Het gebied is ontstaan als gegroeid cluster van agrarische bebouwing bij voortschrijdende ontginning. De meeste huidige boerderijen stammen uit de 19e eeuw. Een aantal zijn voorzien van een jaartal (o.a. 1830 (2x) en 1882). Volgens de inventarisatie van gemeentelijke monumenten uit 1995 stammen zowel de Kapelstraat 7 als nummer 9 uit 1829.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staan drie gemeentelijke monumenten. Meer informatie staat in het overzicht.