XI. Kroonstraat e.o. Stramproy

Stramproy is van oorsprong een agrarische nederzetting waar de afgelopen decennia een zekere planmatige uitbreiding heeft plaatsgevonden, ingepast tussen oorspronkelijke ‘gegroeide’ structuren. Mogelijk was Stramproy een kransakkerdorp, waarbij de nederzetting oud is en de nederzettingskrans jong. Andere theorie is dat het een domein betrof, waarbij de nederzettingskrans oud is en de kern jonger.

Julianastraat 31.

Wetenswaard

Van Stramproy bestaat geen middeleeuws kaartmateriaal. Wel is door het stratenverloop rondom de Kroonstraat duidelijk dat de Julianastraat onderdeel uitmaakte van een oude doorgaande route naar Maaseik (nu Maaseikerweg – Julianastraat – Frans Strouxstraat). Stramproy had al in de 14 eeuw een relatief grote kerktoren. Het behoorde in die tijd tot het vorstendom Thorn. Na de Franse tijd werd Stramproy ingedeeld in het departement Nedermaas, kanton Weert.
Op de Bonne-kaarten van rond 1900 is te zien dat zich, naast de bebouwing rondom de kerk, ook een zwaartepunt heeft gevormd rondom het kruispunt Wilhelminastraat – Kroonstraat.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staat een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten, bekijk het overzicht.