VIII. Oude Steeg met Boshoverschans

Het gebied Boshoverschans bij het dorp Boshoven in het westen van de gemeente Weert heeft de status van beschermd gezicht. Het gebiedje is bijzonder omdat zich hier de restanten van een schans uit de eerste helft van de 17de eeuw bevinden. De schans was aangelegd als vluchtburcht om de bevolking van de naaste omgeving en hun bezittingen bescherming te bieden in tijden van onraad. Uniek in dit gebied zijn de onverharde wegen van de Oude Steeg, de Lutenakkersteeg, de Beelenhofweg en de Schansbeemdweg.
Aan deze onverharde wegen staan verspreid karakteristieke boerderijen met bijgebouwen. De meeste stammen uit de ontginningsperiode in de eerste helft van de 19e eeuw.
Boshoverschans


Wetenswaard

In het landschap is de schans nog herkenbaar, terwijl de ‘Schanskapel’, die dateert uit de 17de eeuw of mogelijk nog eerder en die is aangewezen als Rijksmonument, er ook nog altijd staat. Op het bijzondere karakter van het gebied en de uitzonderlijke samenhang tussen de structuur, de inrichting en de bebouwing is reeds eerder de aandacht gevestigd. Deze de gebieds- en objectinventarisatieprojecten hebben plaatsgevonden in 1991 (Monumenten Inventarisatie Project).

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monument in dit gebied

In het gebied staan één rijksmonument en twee gemeentelijke monumenten. Ga voor meer informatie naar het overzicht.