VII. Hushoven

Hushoven betreft een zeer oud gebied, met archeologische vondsten vanaf de prehistorie. De vorm van de enigszins bolle kransakkers stamt uit de 9e eeuw en is vrij uniek. Het agrarische gebruik van dit gebied is leidend en het groene karakter is waardevol. Op de kaart van Jacob van Deventer van circa 1565 is zowel de wegenstructuur als de vrij dichte bebouwing zichtbaar, langs de Oude
Hushoverweg die doorliep in de Boshoverweg, langs de Maasenweg en de St. Donatuskapelstraat.
Deze oude wegenstructuur is inclusief driesen (driehoekige dorpspleinen) zeer waardevol, zelfs al wordt deze doorsneden door de Ringbaan Noord. De weide die juist ten zuiden van de Ringbaan bij de entree van Weert ligt kenmerkt het agrarische verleden evident. Deze weide dient daarom te worden behouden en betrokken bij het te beschermen dorpsgezicht.

Hushoven Maasenweg

Wetenswaard

Voorts zijn vooral waardevol de ensembles langs de Oude Hushoverweg ten zuiden van de Ringbaan Noord en de Hushoverweg ten noorden daarvan (vanaf de Wilhelmus-Hubertusmolen tot en met het gemeentelijke monument op nummer 79), met de aftakkingen St. Donatuskapelstraat en Maasenweg. Deze gebieden vormen de meest gaaf gebleven herinnering aan het agrarische verleden van Hushoven. Binnen het gebied zijn nog enkele bijzondere gebouwde elementen te noemen zoals de Donatuskapel (1868) en de Wilhelmus-Hubertusmolen (1904). Daarnaast zijn er ook andere karakteristieke elementen zoals restanten van een poel, resten van een waterlossing, hagen en boomstructuren. Uit een geheel andere tijdsperiode stammen de in 2003 aangewezen rijksmonumenten, namelijk 3 kazematten van de Peel-Raamstelling (1934-1939). Deze liggen in het zicht van de Ringbaan Noord achter de bebouwing van de Maasenweg. Het betreft verdedigingswerken uit de 2e linie achter het kanaal. De status van rijksmonument geeft het nationale belang weer. Ondanks dat ze verder weinig relatie hebben met de wordingsgeschiedenis van Hushoven, zijn ze van belang

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staat een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Ga voor meer informatie naar het overzicht.