VI. Laarakker

Laarakker betreft een zeer oud gebied, met archeologische vondsten vanaf de prehistorie. De vorm van de enigszins bolle kransakkers stamt uit de 9e eeuw en is vrij uniek. Het agrarische gebruik van dit gebied is leidend en het groene karakter is waardevol. De oude wegenstructuur is inclusief driesen (driehoekige dorpspleinen) zeer waardevol.

 

Wetenswaard

Waardevol zijn de ensembles langs de ringvormige weg met bijbehorende bebouwingvan Gertrudisstraat – Schonkenweg – Rietstraat en de driehoek Schonkenstraat – Rietstraat – Laarderweg. Deze gebieden vormen de meest gaaf gebleven onderdelen van het agrarische verleden en heden van Laarakker.
Binnen het gebied zijn nog enkele bijzondere elementen te noemen zoals restanten van een poel, resten van een waterlossing, hagen en boomstructuren.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staan één rijks- en één gemeentelijke monument. Ga voor meer informatie naar het overzicht.