IX. Dijkerakker

Het gebied van de Dijkerakker en omgeving is een landelijke gelegen gedeelte van het buitengebied, juist ten zuiden van de Ringbaan Zuid. Op de top van de Dijkerakker zijn sporen van nederzettingen uit bronstijd en vroege ijzertijd gevonden. Ook uit de Romeinse tijd zijn sporen gevonden, maar er was waarschijnlijk geen continue bewoning, die nu nog herkenbare elementen
oplevert. De Keenterstraat heeft een kenmerkend gebogen verloop dat waarschijnlijk is ontstaan in de 8e eeuw vanwege de destijds gangbare manier van ontginnen. Door de methode van ploegen is tevens de enigszins bolle, zogenaamde kransakker ontstaan.
Dijkerakker medio 2006


Wetenswaard

Archeologische vondsten tonen aan dat dit gebied al rond 800 na Christus in gebruik was. Het wegenpatroon met driesen - driehoekige dorpspleinen, veelal met drinkpoel voor het vee - stamt waarschijnlijk ook uit die tijd.
In dit gebied bevinden zich resten van een schans. Deze schans is waarschijnlijk in de eerste helft van de 17e eeuw aangelegd. De schans was omgeven door een brede gracht met van oorsprong een houten ophaalbrug. De gracht werd opgenomen in het waterloopstelsel van het gebied.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staat een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten. Ga voor meer informatie naar het overzicht.