IV. Kerkstraat Keent

De Kerkstraat is een van de oude uitvalswegen van Weert, namelijk die naar het zuiden richting België (Maaseik en Bocholt). Gezien de aantoonbare ouderdom van de vlakbij gelegen Dijkerakker is aannemelijk dat deze structuur tenminste middeleeuws is (ca. 800 na Christus). Op de kaart van Jacob van Deventer van circa 1565 is het verloop van de Kerkstraat duidelijk herkenbaar en is ook bebouwing aangegeven tot ongeveer de aftakking van de huidige Keulerstraat. De bebouwing staat langs beide zijden van de weg.

Kerkstraat Keent met de St.-Josephkerk en pastorie

Wetenswaard

Bijzondere schakel aan de Kerkstraat is het Rooms-katholieke Eiland rondom de St. Josephkerk (1939), die destijds als garnizoenskerk is ontworpen. Het bevatte voorts de noodkerk, het latere patronaatsgebouw (1931, Kerkstraat 189-191), de pastorie (1931, Kerkstraat 185), een meisjesschool de Agnesschool (1939, Kerkstraat 187, inmiddels gesloopt), een kapelanij (1953,
Kerkstraat 193 en 195) en een jongensschool de Dr. Poelsschool met gymzaal (1956, St.-Jozefskerkplein 2 en 3). Het Rooms-katholieke Eiland, waar ook het plein en het kerkhof deel van uitmaken, vormt een vrij uniek voorbeeld van een uitwerking van het RK zorgmodel, dat de gelovigen gedurende het hele leven begeleidde. Er waren voorzieningen op gebied van religie, educatie, welzijn en cultuur. Dit is een uniek cultuurhistorisch fenomeen dat wezenlijk is verbonden met de RK Kerk in Limburg en Weert in het bijzonder.

Klik op de icoontjes in de rechter kolom voor meer informatie.

Monument in dit gebied

In het gebied staat één rijksmonument. Ga voor meer informatie naar het overzicht.