III. Kanaal tussen Stadsbrug en Biesterbrug

Tussen 1823 en 1826 is in opdracht van koning Willem I het kanaal (de Zuid-Willemsvaart) voltooid, als verbindingskanaal tussen Maastricht en Den Bosch. Deze kaarsrechte waterweg doorsnijdt allerlei oudere structuren, onder andere de verbinding Biest - Laarderweg en Beekpoort - Oude Hushoverweg. Ook vormde het een barrière tussen noord- en zuidzijde. Aan de andere kant bracht het kanaal en de daarmee gepaard gaande transportmogelijkheden economische groei in Weert. Er ontstond bedrijvigheid langs de kades, zoals het voormalige Landbouwbelang, de Wertha Bierbrouwerij en de Meelfabriek. Ook ontstond woonbebouwing langs het kanaal. Het geeft hiermee een goed tijdsbeeld van de groei van Weert in de 19e en 20e eeuw.

Verliefdenlaantje GAW Beeldbank A3897

Wetenswaard

In dit gebied is het beeld gevarieerd, maar merendeels in tact gebleven. Karakteristiek hierbij zijn de bebouwing uit begin 20e eeuw, waaronder arbeiderswoningen, aan de Noordkade en de bebouwing uit dezelfde tijd aan de Minderbroederslaan, die voornamer is, evenals die aan de achterliggende straten. Beide zijn representanten van de economische groei en de industrialisatie van Weert in de 19e een 20e eeuw. Het kanaal zelf vormt de ruggengraat van het samenhangende historische ensemble met de sterke laanbeplanting van lindes en kastanjes en de verhoogde aanleg van het onverharde Verliefdenlaantje.

Klik op de icoontjes in de rechter kolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staan drie rijksmonumenten. Ga voor meer informatie naar het overzicht.