I. Binnenstad met uitlopers

Weert is ontstaan aan een knooppunt van landwegen en heeft karakteristieke driesen (driehoekige dorpspleinen). Tussen 1264 en 1304 zijn de grachten en wallen van de stad aangelegd door Willem III van Horn. Het huidige stratenpatroon met aangrenzende bebouwing is op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1565 nog goed te herkennen. Het middeleeuwse stratenpatroon is grotendeels behouden gebleven en bijzonder waardevol. De aanliggende bebouwing toont een gevarieerde geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot nu. Kloosters namen in die tijd een belangrijke plaats in de stad in. Nu zijn daar het Birgittinessen-klooster (1442) aan de Maasstraat en het Franciscanenklooster aan de Biest (kerk 1526) van overgebleven, evenals een klein gedeelte van het Ursulinenklooster. De overige terreinen zijn inmiddels volgebouwd.

Binnenstad GAW Beeldbank 8462

Wetenswaard

Tot het begin van de twintigste eeuw groeide de stad heel langzaam en wijzigde er weinig in het stadsbeeld. In 1879 werd het eerste spoor aangelegd en in 1913 kwam de spoorverbinding met Eindhoven. Weert raakte in een stroomversnelling en uitbreiding was nodig. In de toen gangbare bouwstijlen werd veel gebouwd op de nog beschikbare kavels langs de singels, zowel aan de binnen- als de buitenzijde, en aan de bestaande uitlopers Biest, Langpoort (Stationsstraat), Maaspoort en de nieuw aangelegde St.-Paulusstraat. Ook deze bebouwing geeft een fraai tijdsbeeld en vormt een waardevol onderdeel van het historische stadsbeeld. De bebouwing aan de historische wegen heeft zich door de jaren heen steeds vernieuwd tot wat er nu staat. Karakteristiek is naast het verloop van de historische rooilijn en de percelering vooral het nog vaak voorkomen van steegjes tussen de huizen om het veelal agrarisch gebruikte achterterrein te kunnen bereiken.

Klik op de icoontjes in de rechter kolom voor meer informatie.

Monumenten in dit gebied

In het gebied staat een aantal rijks- en gemeentelijke monumenten, bekijk het overzicht.