Wilhelminasingel 10

Het pand is gebouwd als post- en belastingkantoor in een aan de nieuwe zakelijkheid verwante stijl.
De gevels van het met de ronding van de singel meegebouwde pand, zijn opgetrokken in licht bruinrode baksteen in ketting verband, boven een plint in natuurstenen platen. De gevel eindigt met het goot- en dakoverstek.
Het geveldeel rechts van de entree is op de begane grond voorzien van een drielicht met grote, middels een natuurstenen deelzuil, gekoppelde vensteropeningen met een meerruits verdeling. Het geveldeel op de verdieping kraagt op een betonnen doorlopende latei één steen uit.
Links van de entree is de gevel grotendeels geopend voor een negenlicht, met grote middels natuurstenen deelzuil gekoppelde vensteropeningen met een meerruits verdeling.
De strakke ritmering van de voorgevel met uitstekende muurdammen zien we ook in andere postkantoren van rijksbouwmeester ir. G.C. Bremers hand, zoals in het Geld- en Telefoonkantoor in Breda (1931-1932), maar ook in het aan Winterswijk contemporaine Post- en Belastingkantoor in Weert van zijn medewerker Hayo Hoekstra.
Wilhelminasingel 10 medio augustus 2016


Wetenswaard

Aan de linkerzijde van de entree is een gevelsteen met het wapen van Nederland gemetseld.
Aan de rechterzijde van de huidige entree is een gevelsteen opgenomen met de afbeelding van de Romeinse god Mercurius (de boodschapper). Vóór de aanbouw uit 1965 is deze steen in de linkerzijde van het oorspronkelijke gebouw gemetseld geweest. 

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.