Walburgpassage 50

Het gebouw heeft een nagenoeg vierkante plattegrond, maar is zeer waarschijnlijk oorspronkelijk rechthoekig met een afmeting van 9 m. bij 12,5 m. De beide topgevels zijn opgetrokken in bruinrode veldbrandstenen met vlechtingen langs de dakrand. In de top aan de noordzijde is een ingemetseld wit kruis.
Walburgpassage 50 medio januari 2018


Wetenswaard

Dit pand maakte onderdeel uit van de beschuitfabriek van Jos Poell, die hier gevestigd was. Dit complex liep vanaf de Maasstraat door over bijna het gehele binnenterrein. Bij de verplaatsing van het bedrijf in 1990 kwam dit pand vrij. Vanwege de grote historische waarde en bijzondere kapconstructie is het aangewezen als gemeentelijk monument. Het pand is herbestemd tot woning en draagt de naam ‘Pandje Poell’.

Het gebouw maakt deel uit van de voormalige beschuitenfabriek waarvan het kantoor annex woonhuis van de toenmalige eigenaren lag aan de I. Maasstraat 18.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.