Oelemarkt 8

Het rechthoekige van stucwerk voorziene gebouw is afgedekt met een geknikt leien schilddak dat aan de achterzijde aansluit op een topgevel.
In het midden van het dakvlak is een dakkapel opgenomen, aan de bovenzijde afgesloten met een driehoekig fronton, rustend op twee zuilen.
Oelemarkt 8 medio juni 2018


Wetenswaard

Het pand is oorspronkelijk gerealiseerd als koetshuis behorende bij het rijksmonument Oelemarkt 10.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.