Muntpromenade 2

Het tussenpand omvat drie bouwlagen waarvan één in de kap. Boven de zwart geschilderde plint is de hele gevel gepleiserd. De gevel eindigt met een architraaflijst waarboven een houten bakgoot op de blad-consoles.
De beganegrond is verdeeld in drie traveeën met links een segmentboog deuropening gestopt met een houten paneeldeur met snijwerk en een ovaal raam. Boven het kalf met bladlijst is een vast bovenraam (vijftienruiter) met gefigureerd glas-in-lood.
Muntpromenade 2 medio maart 2017


Wetenswaard

In de kelder is een tongewelf aanwezig; de kelder stond oorspronkelijk in verbinding met het aangrenzende pand Muntpromenade 4. (Dit laatste pand is geen monument.)

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.