Maasstraat 4

Het oorspronkelijk uit de achttiende eeuw stammende pand, heeft een rechthoekige plattegrond met een zadeldak. Rond 1900 heeft het pand dienst gedaan als café en verfwarenwinkel. In de decennia daarna is vanwege een ander gebruik van het object de voorgevel regelmatig aangepast, waarbij de winkelpui is vergroot.
De bovengevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten kroonlijst, voorzien van een eenvoudig geprofileerd fries en wordt gedragen door schijnconsoles.
Maasstraat medio augustus 2016


Wetenswaard

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.