Maasstraat 2

Dit monumentale hoekpand, (Maasstraat/Langstraat) met een rechthoekige plattegrond, bevatte oorspronkelijk twee bouwlagen met een zolderverdieping. Het werd afgedekt met een zadeldak met de nok evenwijdig aan de beide voorgevels.
De zijgevels zijn doorgaande topgevels. Daar waar de beide voorgevelvlakken elkaar raken, zijn deze afgeknot en worden aan weerszijde geflankeerd door iets terugliggende gevelvlakken. Hierdoor vormen de hoekpartijen een risaliet (vooruitstekend gedeelte).
De gestucte en van horizontale voegen voorziene gevel aan de Maasstraatzijde bevat drie raamassen; de gevel aan de Langstraatzijde bevat vijf raamassen.
Maasstraat 2 medio augustus 2016


Wetenswaard

Van 1895 tot 1918 heeft het pand dienst gedaan als post- en telegraafkantoor.
Door het verhogen van de achtergevel is medio 1975 aan het object een derde verdieping toegevoegd.

Het pand maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.