Maasstraat 15

Het oorspronkelijk, op een rechthoekige plattegrond gebouwde woonhuis wordt afgedekt met een zadeldak. Aan het eind van de 19de eeuw werd het pand aan de achterzijde uitgebreid. De gevel aan de Maasstraatzijde is voorzien van een representatieve façade met speklagen van geglazuurde stenen.
Maasstraat 15 medio augustus 2016


Wetenswaard

Aan de binnenzijde is vermeldingswaard de marmeren vloer en de marmer-imitatie stuclambrizering in de gang, de stuclijsten in de oorspronkelijke kamer en de en suite rechts van de gang. Voorts is de rechtstreekse deurverbinding tussen de woonkamer en het naastgelegen klooster Birgittinessen aan de Maasstraat 17 bijzonder. Dit hangt vermoedelijk samen met de functie van het pand als dekenij.

De tuinmuren van de panden Maasstraat 11, 13 en dit pand en de rechterzijgevel van het pand Maasstraat 13 vormen de begrenzing van de Begijnensteeg die de Maasstraat met het Oudkerkhof verbindt. De oorspronkelíjk circa twee meter hoge tuinmuur behorende bij de panden Maasstraat 11 en 13 is later verhoogd tot ongeveer drie meter. Die verhoging is uitgevoerd in betonsteen.
De steeg wordt reeds genoemd in processen-verbaal van visitatie, opgemaakt in 1533 en 1616.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.