Maasstraat 13

Het pand is oorspronkelijk aangemerkt als eenvoudige arbeiderswoning. De bewoners van het er naast liggend pand Maastraat 11, hebben het object regelmatig gebruikt om armlastige gezinnen te huisvesten.
Het pand bevat twee  verdiepingen en is voorzien van een schilddak met de nok loodrecht op de weg.
Maasstraat 13 medio juni 2016


Wetenswaard

De contouren van het object is al op een uit 1811 daterende kadasterkaart te zien.
De tuinmuren van de panden Maasstraat 11, 13 en 15 en de rechterzijgevel van dit pand vormen de begrenzing van de Begijnensteeg die de Maasstraat met het Oudkerkhof verbindt. De oorspronkelíjke circa twee meter hoge tuinmuur behorende bij de panden Maasstraat 11 en 13 is later verhoogd tot ongeveer drie meter. Die verhoging is uitgevoerd in betonsteen.
De steeg wordt reeds genoemd in processen-verbaal van visitatie, opgemaakt in 1533 en 1616.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.