Maasstraat 11

Het pand bevat twee bouwlagen en is voorzien van een geknikt schilddak dat alleen aanwezig is boven het hoofdgebouw.
De voorgevel is voorzien van pleisterwerk met imitatievoegen en heeft een plint. Rond de ramen is een brede eenvoudige gestucte profiellijst aanwezig die aan de bovenzijde wordt afgesloten door een sluitsteen met lofwerk.
Maasstraat 11 medio juni 2016


Wetenswaard

De tuinmuren van de panden Maasstraat 11, 13 en 15 en de rechterzijgevel van het pand Maasstraat 13 vormen de begrenzing van de Begijnensteeg die de Maasstraat met het Oudkerkhof verbindt. De oorspronkelíjk circa twee meter hoge tuinmuur behorende bij de panden Maasstraat 11 en 13 is later verhoogd tot ongeveer drie meter. Die verhoging is uitgevoerd in betonsteen.
De steeg wordt reeds genoemd in processen-verbaal van visitatie, opgemaakt in 1533 en 1616.

Na 1900 heeft het pand enkele wijzigingen ondergaan.
De poort die toegang tot het achtererf verschaft, is toen verbouwd tot entreepartij en is hierboven een tweede verdieping aangebracht.
De in de hoofdbouw aanwezige hoofdtoegangsdeur is toen vervangen door een raam, en wel het tweede raam van links.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.