Maaspoort 30

Het grotendeels vrijstaand gebouw heeft een rechthoekige plattegrond met afgeschuinde hoeken in één bouwlaag met kap. Het pand is terugliggend uit de rooilijn gerealiseerd. De gevels zijn opgetrokken in metselwerk in kruisverband en worden beëindigd met hoofdgestel in de vorm van een halfsteens rollaag. De architraaf en een kroonlijst zijn opgebouwd uit een bloklijst in metselwerk en een op consoles uitkragende bakgoot met geprofileerde lijst.
Maaspoort 30 medio augustus 2016


Wetenswaard

Het sober opgezette pand is zeer waarschijnlijk gelijktijdig met de pastorie (op nummer 28) opgetrokken. De vrij strakke uitvoering van de gevels met enige versierende details maakt het gebouw in samenhang met het bijbehorende  pastorie zeer markant.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.