Maaspoort 19

Dit brede ondiepe pand heeft een samengestelde plattegrond in drie bouwlagen waarvan één in de kap.
Boven de plint in de cementpleister is de gevel over de volle hoogte van de beganegrond afgewerkt met een pleisterwerk in een halfsteens verdeling van gebosseerde blokken.
De gevelopzet is in eclectische stijl uitgevoerd, waarbij invloeden uit het classicisme (de ondergevel is als hoog voetstuk met bossagewerk, pilasters, deuromlijstingen met frontons en schelpmotief gerealiseerd) de boventoon voeren.

Maaspoort 19 medio november 2020

Wetenswaard

De gevel wordt gedateerd rond de negentiende eeuw, maar het oorspronkelijke pand is mogelijk nog ouder, en betreft een verbouwde boerderij.

Het pand vormt een bouwkundig eenheid met het pand Maaspoort 17.

Dit object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.