Lutenakkersteeg 3 boerderij

Deze boerderij is van het overgangstype van hallenhuis naar langgeveltype. Het betreft een pand met een gelede rechtshoekige plattegrond. Het woongedeelte is nagenoeg geheel volgens het langgeveltype ontwikkeld. Het stal- en (op)tasgedeelte zijn gebouwd volgens de principes van het hallenhuis. Hierdoor markeert deze boerderij het omslagpunt in de boerderijbouw.
Oorspronkelijk had men een bedrijfsgedeelte met daarin een potstal, een deel met dorsvloer en een (op)tasruimte. Tegen het meest zuidelijk deel van de oostgevel is een aangekapte afhang gemaakt; deze heeft als varkensstal dienst gedaan.
De zuidgevel heeft gelijktijdig met de aanpassing van het woongedeelte drie betonnen stalramen gekregen.
Lutenakkersteeg 3 medio november 2016


Wetenswaard

Het bedrijfsgedeelte is in de loop der geschiedenis verbouwd. Omdat de omvang van het boerenbedrijf toenam, heeft men in 1930 een schuur, parallel aan de boerderij, gebouwd.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.