Langstraat 48 - 48A

Dit halfvrijstaand pand heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen waarvan één in de kap. Het pand ligt met de korte zijde aan de openbare weg. De topgevel is geheel gepleisterd met een blokverdeling en deels gebosseerde blokken Het achterliggende zadeldak is gedekt met Muldenpannen. Rechts naast het pand is een doorgang.
Belangrijk aan het pand is vooral het feit dat het oorspronkelijk een boerderij betrof, die in de stedelijk bebouwing werd opgenomen. De opzet vertoont eclectische-renaissance kenmerken zoals te zien in is de blokverdeling en bossage.

Langstraat 48 medio augustus 2016

Wetenswaard

Het object vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch oogpunt een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde periode en geeft afzonderlijk of met andere objecten in de straat de historische stedebouwkundige ontwikkeling aan.
Het pand is tot medio jaren zeventig van de vorige eeuw bekend als de bakkerij van Van de Bosch, ook wel 'Gonne Bertje'.

Het object maakt deel uit van het beschermd stads- en dorpsgezicht
Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.