Langpoort 1

Dit pand heeft een L-vormige plattegrond in drie bouwlagen waarvan één in het omlopende zadeldak. De gevels zijn gemetseld in kruisverband met details in bijzondere metselverbanden. De ramen zijn gevat in casementen (verdiept liggende vlakken muurwerk). De sierlijst, net onder de goot, van de noord- en westgevel bevat op de punt geplaatste vierkante natuurstenen omkaderd met siermetselwerk. In dit metselwerk zijn tegeltableaus met het stadswapen van Weert en de tekst 'WAAG' opgenomen. De gevels worden beëindigd met een van siersmeedwerk voorziene rechte houten bakgoot met bloklijst met een motief op consoles. De geveltop aan de westzijde is afgewerkt met een dekplaat in cement, die de in- en uitzwenkende lijnen van de top volgt. Het dakvlak is gedekt met leien in Maasdekking, met een zinken afwerking op de ribben en de nok. Twee gemetselde schoorstenen steken op de hoeken door het dakvlak.
Langpoort 1 medio juni 2016


Wetenswaard

Het als waaggebouw ontwikkelde pand diende als vervanging van de waag op de Markt en werd in 1920 opgetrokken op de grens van de oude stad. Het oorspronkelijke ontwerp is opgezet in de neo-renaissancestijl met zeer veel historiserende elementen zoals de quasi kruis- en kloosterkozijnen, waarvan gesuggereerd wordt dat deze zijn gewijzigd in achttiende eeuwse schuiframen met een roedeverdeling van liggend (!) glas.

Het monument maakt deel uit van het stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers
 

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.