Hulsterdijk 10

Het pand is betreft een langgevel boerderij uit 1830, waarvan de oorspronkelijke indeling nog voor het overgrote deel origineel is.
Het stalgedeelte bevat nog de constructieve kenmerken van een hallenhuis boerderij. ln de voorgevel bevindt zich rechts van de voordeur een gevelsteen met het jaartal 1830 en de letters JB en EJ.
De boerderij heeft een oorspronkelijk rechthoekige platte grond en is uitgebreid met een haaks op deze boerderij geplaatste (turf)opslagruimte. Een afhang is over de gehele lange achtergevel aangebracht, Deze boerderij is bouwtechnisch bijzonder degelijk gebouwd en, gelet op het bouwjaar, strak van afwerking.
Hulsterdijk 10 medio november 2016


Wetenswaard

De gevels zijn opgetrokken in donkerrode veldbrandstenen en gemetseld in kruisverband. De stenen van de strekken boven de ramen hebben grotere afmetingen (24 x 12 x 5,5 cm.). ln de topgevel van het (voormalige) bedrijfsgedeelte tekent zich de plek van het gesloopte wolfseind af. De topgevels zijn van een boerenvlechting voorzien. De ramen in de westgevel zijn omstreeks 1965 vervangen door betonnen stalramen. Eén van de oorspronkelijke ramen van het woongedeelte zit nog in de zijgevel. Het betreft een eiken kozijn dat rond de eeuwwisseling aan de toen gebruikelijke vormgeving is aangepast.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.