Houtbroek 4

Deze boerderij stamt vermoedelijk uit de achttiende eeuw. De hoofddeur was oorspronkelijk gelegen in de oostelijke kopgevel, die het jaartal 1769 droeg. Het destijds gebouwde hallenhuis heeft een rechthoekige plattegrond en ankerbalk gebint.
Houtbroek 4 medio 2016


Wetenswaard

In 1840 is er een uitbreiding van het pand.
De boerderij wordt verbouwd en uitgebreid om voor dubbele bewoning geschikt te maken. In de langgevel van deze uitbreiding is een gevelsteen aangebracht met het opschrift 15 mei 1840.
Als aan het westelijke einde een schuurgedeelte wordt toegevoegd, verandert het hallenhuis in een langgevel type.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.