Hoogstraat 15

Het oorspronkelijk rechthoekige hoofdgebouw wordt afgedekt door een schilddak. De later aangebrachte aanbouw, die dezelfde goothoogte heeft als de hoofdbouw, is eveneens afgedekt door een schilddak en sluit loodrecht aan op de hoofdbouw. De zijgevels en achtergevel zijn eenvoudige bakstenen gevels .
De gepleisterde voorgevel wordt afgedekt door een kroonlijst, voorzien van consoles en een brede bewerkte architraafstrook.
Hoogstraat 15 medio augustus 2016


Wetenswaard

In verband met diverse uitgevoerde verbouwingen en aanpassingen werd de bakstenen voorgevel voorzien van een eenvoudige stuclaag zonder enige motieven.
De gevelversieringen boven en onder de ramen, de kroonlijstconsoles en architraafstrook zijn eerst na 1900 aangebracht.

Het pand maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.