Grensweg 2

Het huidige pand is na een volledige renovatie toch grotendeels herkenbaar als de oorspronkelijke langgevel boederij uit het begin van de negentiende eeuw.
De buitengevels zijn opgetrokken in oude, in een veldoven, gebakken handvormstenen in kruisverband. Het object heeft een zadeldak tussen twee topgevels en is gedekt met rode oudhollandse pannen. Alle gevels zijn aan de onderkant voorzien van een gepleisterde plint.
Grensweg 2 medio mei 2017


Wetenswaard

In de voorgevel van het voormalig woongedeelte staan drie rechthoekige raamkozijnen met naar binnendraaiende vleugels, met een roedenverdeling en kleine ruitjes. In grote lijnen wordt de indeling gevolgd zoals die ook in het oorspronkelijke pand aanwezig is geweest.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.