Emmasingel 40

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen, waarvan één in de kap. Het zadeldak heeft de nok evenwijdig aan de straat. De gevel is opgetrokken in metselwerk in kruisverband op een plint van cementpleister. Op de bovenste strekkenlaag rust een houten bakgoot met ojief-profiel. Dit is een profiel waarvan de kromming in dwarsdoorsnede half hol en half bol is.
Emmasingel 40 medio augustus 2016


Wetenswaard

De gevel telt vijf traveeën. De eerste travee heeft een lage rechte doorgang waarboven een steens segmentboog.
Vermoedelijk lag oorspronkelijk achter deze deur een gang naar de tuin.
De tweede, vierde en vijfde travee bevatten een vensteropening met een segmentboogvormig. In de derde (middelste) travee is de ingang gesitueerd.  
Midden tachtiger jaren van de twintigste eeuw wordt het pand van binnen grondig verbouwd.

Het object maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.