Ellerweg 1

Dit pand is een gaaf voorbeeld van een kleine langgevel boerderij. Kenmerkend van een langgevelboerderij is dat het woonhuis en het bedrijf naast elkaar in hetzelfde bouwvolume liggen en de toegangen in dezelfde lange gevel hebben. Zoals vaker ligt ook hier op het erf tevens een bakhuis. Vanwege de zeldzaamheid en gaafheid van dit type is de boerderij aangewezen als gemeentelijk monument.
Ellerweg 1 Stramproy medio oktober 2016


Wetenswaard

Het type langgevelboerderijen is ontwikkeld op schrale zandgronden in het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg. Dit type boerderij is vanaf 1820 de opvolger van het hallenhuistype. Meestal werd zowel veeteelt als akkerbouw bedreven. In de redengevende omschrijving wordt dieper ingegaan op het belang van behoud van dergelijke boerderijen.
Het pand is een mooi voorbeeld van de transformatie van een langgevel naar een hallenhuistype in Limburg.
Op het erf is tevens een bakhuis gelegen.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.