Dijkerakkerweg 5

Deze langgevel boerderij heeft een losstaande, dichte en open schuur, bakhuis, mestvaalt en beplanting. De boerderij is onderdeel van een groep boerderijen, die herinneren aan de ontginning tot agrarische grond van de woeste landen rond Weert. Het object is van grote documentaire waarde vanwege de ligging, de oude perceelstructuur en de grote verscheidenheid aan authentieke elementen en bouwsporen.
Dijkerakkerweg 5 medio augustus 2016


Wetenswaard

De boerderij heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken in onregelmatig gevormde roodbruine, respectievelijk donkerrode baksteen in kruisverband. Een gevelsteen met het opschrift 'ANNO 1771 I.K.V. HHLN' is ingemetseld.

Het pand maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht IX. Dijkerakker.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.