Biest 70 en 74

Dit dubbelpand in traditioneel-ambachtelijke bouwtrant dateert uit 1906. In een gedeelte van het pand was de R.K. Vereniging Charitas van de Derde Orde gevestigd.
Het pand Biest 70 - 74 was vroeger in gebruik als Charitas-huis.

Biest 70 - 74

Wetenswaard

Het object is gelegen aan de Biest. Dit is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert.
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.

Tot het pand behoort als gemeentelijk monument (bouwkundig)  de voormalige filmzaal met het adres Charitashof 30.