Biest 48

Deze twee eenvoudige arbeiderswoningen zijn gebouwd in een traditioneel ambachtelijke bouwtrant, en nu samengevoegd tot één woning, die deel uit maakten van de vroegere bebouwing aan de Biest en dateren uit het einde van de negentiende eeuw.

Biest 48 medio mei 2016

Wetenswaard

Het object is gelegen aan de Biest. Dit is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd.
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.