Biest 27

Dit geschakelde woonhuis in traditionele bouwtrant (Interbellum) dateert uit 1924. Het woonhuis is in 1923 ontworpen door de Weerter architect P. Stultiëns, die op de Biest meerdere panden heeft ontworpen met overeenkomstige stijlkenmerken.
Biest 27 medio mei 2016


Wetenswaard

De Biest is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd. 
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.