Biest 21

Het betreft hier twee halfvrijstaande woonhuizen, zogeheten middenstandswoningen, in traditionele bouwtrant (Interbellum) uit 1933. Het pand is ontworpen door Weerter architect P. Stultiëns, die op de Biest meerdere panden heeft ontworpen met overeenkomstige stijlkenmerken.

Biest 21 (linker pand) medio mei 2016

Wetenswaard

De Biest  is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd.
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.
De aanbouw aan de achterzijde is niet beschermd. 

De omschrijving van het rechtergedeelte van het pand is te vinden op de pagina Biest 23.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.