Biest 2

De villa met kantoorruimte in traditionele bouwtrant met rationalistische stijlkenmerken (Interbellum) dateert uit 1924.
Het object is gebouwd in opdracht van de heer Welters en ontworpen door Ir. C. Geenen uit Eindhoven.

Biest 2 medio mei 2016

Wetenswaard

De Biest is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd.
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerdergenoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa’s en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.