Biest 17

Vrijstaand woonhuis in traditionele bouwtrant met eenvoudige expressionistische stijlkenmerken (Interbellum), daterend uit 1934 en is ontworpen door de uit Weert afkomstige architect P. Stultiëns, die op de Biest meerdere panden heeft ontworpen met overeenkomstige stijlkenmerken.

Biest 17 anno mei 2016

Wetenswaard

De Biest is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd.
Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stads- en dorpsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.