Biest 14A

Dit woonhuis in overgangstijl (traditionele bouwtrant met historiserende neo-renaisance stijlkenmerken), maakt deel uit van de oostelijke lintbebouwing van de Biest en dateert uit 1902 en is ontworpen als eigen woonhuis door architect H. Smeets. Smeets was ook de architect van het pand Biest 10, dat is aangewezen tot rijksmonument.Biest 14A medio mei 2016


Wetenswaar

De Biest is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd. Aan de noordzijde van de weg in de buurt van de splitsing met de huidige Franciscuslaan, stond aanvankelijk een versterkte hoeve, die omstreeks 1250 werd betrokken door de heer van Home en later klooster werd. In de omgeving van dit klooster ontstond later een bebouwingscluster van enkele vrijstaande boerderijen. Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.