Biest 112 - 112A

Deze voormalige brouwerij en mouterij, thans café, is in traditionele ambachtelijke bouwtrant met eclectische elementen gerealiseerd. Volgens de gevelankers dateert uit 1623, waarvan de bouwmassa is op het einde van de negentiende eeuw verbouwd.

Biest 112 - 112A medio mei 2016

Wetenswaard

Het object is gelegen aan de Biest. Dit is een oude invalsweg van Weert uit de richting Nederweert. In het midden van de vijftiende eeuw werd aan deze invalsweg tegen de stad aan een kasteel gebouwd. Eind negentiende eeuw veranderde de agrarische bebouwing in een lintbebouwing met woningen. In het begin van de twintigste eeuw werd tussen het eerder genoemde bebouwingscluster en de stad een groot aantal villa's en vrijstaande woningen op grotere kavels gebouwd.
De bebouwing van Biest 112 bestond vroeger uit een U-vormige bebouwingsstructuur rondom een binnenplaats, waarvan het huidige hoofdvolume de rechtervleugel vormde. De linkervleugel is afgebroken. De achtervleugel is nog deels aanwezig in de huidige L-vormige achterbouw van de hoofdmassa.

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht
I. Binnenstad met uitlopers.

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.