Begijnensteeg

De tuinmuren van de panden Maasstraat 11, 13 en 15 en de rechterzijgevel van het pand Maasstraat 13 vormen de begrenzing van de Begijnensteeg die de Maasstraat met het Oudkerkhof verbindt.
De oorspronkelíjke circa twee meter hoge tuinmuur behorende bij de panden Maasstraat 11 en 13 is later verhoogd tot ongeveer drie meter. Die verhoging ls uitgevoerd ln betonsteen.
De steeg wordt reeds genoemd in processen-verbaal van visitatie, opgemaakt in 1533 en 1616.

Begijnensteeg rechts het monument medio augustus 2016

Wetenswaard

Het object maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht I. Binnenstad met uitlopers
 

Klik op de icoontjes in de rechterkolom voor meer informatie.