Erfgoedprijs Weert 2016

Nomineer ‘Beste erfgoedinitiatief van Weert’

Paterskerk aan de Biest winnaar van de Publieksprijs Erfgoedprijs 2015

In december 2016 reikt de gemeente Weert weer de Erfgoedprijs Weert uit. Het thema van dit jaar is ‘Beste erfgoedinitiatief van Weert’. Voor deze prijs zoekt de gemeente kanshebbers. Iedereen kan hiervoor tot en met zondag 6 november 2016 een nominatie inleveren. Daarna kunt u van 11 november tot en met 11 december 2016 stemmen op de ingezonden nominaties. De winnaar wordt op vrijdag 16 december 2016 om 15.00 uur bekend gemaakt bij Theater de Huiskamer.

Nieuw

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt in het brede veld van cultureel erfgoed. Dit zijn herinneringen van onze geschiedenis in allerlei vormen, zoals archief- en museumstukken, archeologische vondsten, cultuurlandschappen en monumenten.  In 2014 en 2015 was de prijs beperkt tot onroerend erfgoed zoals de gebouwde monumenten. Het uitreiken van de Erfgoedprijs brengt aandacht en waardering met zich mee. Het doel is mensen aan het denken te zetten over het belang van ons erfgoed.

Criteria nominatie Erfgoedprijs

Iedereen kan een nominatie voor de Erfgoedprijs Weert aanmelden. Deze nominatie voor het ‘Beste erfgoedinitiatief’ voldoet aan de volgende voorwaarden:

► Het is een initiatief dat cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht brengt;
► het kan een particulier initiatief zijn of van een organisatie of stichting;
► het initiatief richt zich op een brede doelgroep;
► in de afgelopen tien jaar zijn er zichtbare resultaten voor een groot publiek.

Nomineer uw ‘Beste erfgoedinitiatief’

Tot en met 6 november 2016 kunt u uw nominatie inleveren. Dat doet u door een bericht te sturen naar
Erfgoedprijs Weert 2016.
Geef daarin de naam en contactgegevens van het initiatief door. En omschrijf daarbij waarom u dit het beste erfgoedinitiatief van Weert vindt. U kunt ook een foto bijvoegen. Uw motivatie en eventuele foto gebruikt de gemeente om iedereen op te roepen op het ‘Beste erfgoedinitiatief’ te stemmen. Op papier uw nominatie inleveren mag ook. Geef uw nominatie af aan de Informatie- en Servicebalie in het stadhuis. Of stuur uw nominatie naar Gemeente Weert, Antwoordnummer 1200, 6000 VB Weert onder vermelding van Erfgoedprijs 2016.

Publieksprijs

U kunt van 11 november tot en met 11 december 2016 stemmen op de ingezonden nominaties. Hiervoor is vanaf 11 november een stemformulier beschikbaar op www.weert.nl/erfgoedprijs. Het initiatief met de meeste publieksstemmen krijgt de Erfgoedprijs. De winnaar wordt op vrijdag 16 december 2016 bekend gemaakt. De prijswinnaar krijgt publiciteit en wordt een jaar lang in de schijnwerpers gezet op de Facebookpagina ‘Erfgoed in Weert’. De stemmer met de beste motivatie wordt beloond met een theaterbon.

Cultureel erfgoed

Erfgoed is een breed begrip, zo is er immaterieel, roerend en onroerend erfgoed. De Erfgoedprijs concentreerde zich in 2015 en 2016 op het onroerende erfgoed. Dat zijn gebouwde monumenten, cultuurlandschappen en archeologie. Vanaf dit jaar is het bereik van de Erfgoedprijs Weert verbreed. Het is namelijk nauwelijks mogelijk om archief, historische musea en bronnenonderzoek los te zien van het onroerende erfgoed. Het zijn allemaal erfstukken van onze voorouders.

Geplaatst dinsdag 26 oktober 2016

Wie hebben in 2015 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2015