Erfgoedprijs Weert 2016

 

Op 16 december 2016 is voor de derde keer de Erfgoedprijs Weert uitgereikt in het brede veld van het cultureel erfgoed. Dit zijn herinneringen aan onze geschiedenis in allerlei vormen, zoals archief- en museumstukken, archeologische vondsten, immaterieel erfgoed, cultuurlandschappen en monumenten. Het publiek kon kiezen uit negen genomineerde projecten. In totaal zijn er 525 stemmen uitgebracht, vaak met passie en betrokkenheid gemotiveerd. Dit zijn bijna tweemaal zoveel stemmen als vorig jaar.
De Erfgoedprijs Weert 2016 gaat naar het 'Bakhuis Stramproy' én de 'Vier Jaargetijden Tungelroy' met elk 139 stemmen.
Naast een blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde, krijgen de projecten in 2017
aandacht op de  Facebookpagina Erfgoed in Weert

Beste motivatie

Voor de beste motivatie van het publiek om op één van de negen nominaties te stemmen viel een theaterbon te winnen. Die gaat naar Jeanet van Rijthoven, zij motiveerde haar stem voor het initiatief Stramproyerheide als volgt:
'Een van de wandelingen heb ik meegelopen. De verhalen die horen bij de schietbaan, de Zevensprong, het Groot en Klein Vosseven en de graven van Bocholt, het moeras en de boten van toenmalige bewoners en de andere onderwerpen zijn aansprekend. Het is een stuk geschiedenis van de omgeving van Weert die gaat leven tijdens de wandeling. Je gaat je voorstellen hoe het er uitgezien kan hebben en hoe je zelf in die omgeving geleefd zou hebben.'

Bakhuis Stramproy

Bakhuis Stramproy
winnaar Erfgoedprijs Weert 2016

De Nijsmolenbuurt in Stramproy realiseert een bakhuis bij de molen de Nijverheid, ofwel de Nijsmolen. Met deze oven wordt het volledige proces van inzaaien van graan, het maaien en oogsten, het malen en het bakken op één locatie in beeld gebracht. Dat is waar het om gaat: met de oven ‘de tijd van vroeger terugbrengen’. De molentuin is grotendeels aangelegd door vrijwilligers uit de buurt. De oven is bewust niet gebouwd door professionals maar door een grote groep vrijwilligers uit de buurt van Stramproy. Het is een oven van en voor de gemeenschap Stramproy. Er wordt samengewerkt met de diverse vrouwenverenigingen in Stramproy, eigenaren van fruitbomen en met de Heemkunde-vereniging.

Leen van Dael motiveerde zijn stem als volgt:
'Het Bakhuis verbindt jonge en oudere mensen, we delen de oude gebruiken en onze jeugdherinneringen aan het bakken in de stenen oven met elkaar. Door vrijwilligers is deze prachtige oven met bakhuis gebouwd als buurtproject. Intussen voelen ook veel andere dorpelingen en mensen van elders zich ermee verbonden. Het is niet alleen een prachtig, goed functionerend gebouwtje, maar ook een echt ontmoetingscentrum geworden. De vers gebakken lekkernijen zorgen dan ook voor een gemoedelijke sfeer!'

Lees meer over dit initiatief op de website Nijsmolenbuurt.


Vier Jaargetijden

Vier Jaargetijden Tungelroy
winnaar Erfgoedprijs Weert 2016

De glas-in-loodramen de Vier Jaargetijden van Jan Tullemans hebben een mooie plaats bij de kerk in Tungelroy gekregen. De ramen zijn afkomstig uit de Huishoudschool die in 1996 is gesloopt en zijn ternauwernood gered van de slopershamer. Na jaren opslag zijn de ramen grondig gerenoveerd, in dubbel glas gezet en verankerd in een metalen framewerk. Het kunstwerk is in 2014 geplaatst in de open lucht, op een centrale plek in het dorp, nabij de kerk.
Ook de omgeving van het glas-in-loodornament is onder handen genomen. Het is nu een mooie ontmoetingsplek, waar je zittend op de bankjes, van de kleuren kunt genieten. De werkgroep heeft met dit project een stukje Weerter erfgoed veilig gesteld en voor iedereen zichtbaar gemaakt. Het verrassende is dat dit cultuurhistorisch ornament in een geheel nieuwe context is geplaatst en daarom nu op een dubbele wijze de verbeelding prikkelt.

Christine Smeets motiveerde haar stem op de volgende wijze.
Het verloren gewaande kunstwerk van een echte Weerter kunstenaar is door vrijwilligers weer volop in 'the picture' gezet. En hoe!  Op een voor Tungelroy prominente plek, niet ver van de plaats waar de ramen oorspronkelijk gestaan hebben zijn deze vier jaargetijden door iedere voorbijganger te bewonderen. Een prachtig kleurenspel als de zon gunstig staat.  Een plek waar het verleden zichtbaar is geworden, waar mensen terug denken aan hun tijd op de huishoudschool en waar mensen terugdenken aan de maker van dit kunstwerk, Jan Tullemans. Geschiedenis herleeft weer op deze plek.  Ook mooi aan dit kunstwerk is, dat het door vrijwilligers gerealiseerd is. Belangeloos hebben zij zich ingezet, om een stuk geschiedenis van Tungelroy weer te laten herleven. Zij hebben er zelf voor gezorgd dat het financieel mogelijk was om dit project te realiseren en dat in deze tijd.  Als waardering voor dit alles breng ik mijn stem uit op de vier jaargetijden.

Lees meer over dit initiatief op de website Erfgoed Tungelroy.

Media

Persbericht vrijdag 16 december 2016 Erfgoedprijs 2016

Eerdere winnaars

Wie heeft er in 2015 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2015.

Wie heeft er in 2014 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2014.