Erfgoedprijs Weert 2018

 

Op 26 oktober 2018 is voor de vijfde keer de Erfgoedprijs Weert uitgereikt in het brede veld van het cultureel erfgoed. Dit zijn herinneringen aan onze geschiedenis in allerlei vormen, zoals archief- en museumstukken, archeologische vondsten, immaterieel erfgoed, cultuurlandschappen en monumenten. Het publiek kon kiezen uit zes genomineerde projecten. In totaal zijn er 258 stemmen uitgebracht, vaak met passie en betrokkenheid gemotiveerd.
De Erfgoedprijs Weert 2018 gaat de prijs naar 'Aldenborgh', met 81 stemmen.
Naast een blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde, krijgt de winnaar in 2019
aandacht op de  Facebookpagina Erfgoed in Weert.

Winnaar theaterbon
Motivatie die vaak werd genoemd is dat mensen blij zijn dat het cultureel erfgoed onder de aandacht blijft. De betrokkenheid en inzet van vrijwilligers worden gewaardeerd. Mensen zijn trots op het erfgoed en hebben mooie persoonlijke herinneringen. Het doel om mensen aan het denken te zetten over de rol die het cultureel erfgoed in ons dagelijks leven speelt is daarmee ruimschoots geslaagd. Deze winnende motivatie verdient een theaterbon voor een voorstelling naar eigen keuze.

Beste motivatie Schoolstraat 14

Schoolstraat 14

De beste motivatie is ingezonden door Marian van Tuel.
"De nominatie is een heel creatieve vondst, best wel apart en legt een verbinding met “De Nijenborgh” aan de Biest waar de Van Hornes ook hun verblijfplaats hadden.  
De  nominatie is ook een symbool (lees ook aansporing) voor erfgoed educatie, en legt een verbinding tussen vroeger (het kasteel) en nu (restanten gebruikt in nieuw huis).  
Erfgoed educatie legt een verbinding met de geschiedenis. Kennis van de geschiedenis is belangrijk om te begrijpen dat alles waar wij in Nederland over kunnen beschikken, en de welvaart die wij hebben ten opzichte van vele andere landen niet vanzelfsprekend is. De waarden die aan onze welvaart ten grondslag liggen moeten in stand gehouden worden en hebben blijvend aandacht nodig.    
Het grote vijftiende-eeuwse kasteel aan de Biest werd in 1702 door oorlogshandelingen tijdens de Spaanse successie oorlog zwaar getroffen na beschietingen door Engelse troepen. Een ver familielid van de beroemde Winston Churchill heeft nog aan deze oorlogshandelingen deel genomen.  De prins van Chimay verkocht de ruïne in 1841 aan burgemeester Louis Beerenbrouck. Deze liet op de fundamenten een groot herenhuis bouwen. Van de ruïnes van het kasteel zijn onder andere nog de onderstukken van de buitenmuren, de resten van een put op de binnenplaats en delen van de vierkante en ronde toren aanwezig. In 1923 kocht een houthandel het complex.  
De bekendste bewoner van het kasteel is ongetwijfeld Philips van Horne (Montmorency) geweest. Zoals bekend was Philips samen met Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje het driemanschap in het voorspel tot de 80 jarige oorlog.    
Over niet al te lange tijd breekt er een nieuwe fase aan in de geschiedenis van het kasteel en zal het voor het publiek gedeeltelijk opengesteld kunnen worden. Het archeologische onderzoek belooft weer nieuwe vondsten aan het licht te brengen (nieuw erfgoed)."


Winnaar Erfgoedprijs Weert 2018

Aldenborgh

Aldenborgh Biest 43

De Aldenborgh was het eerste versterkte huis/burcht van de Graven van Horne, gebouwd omstreeks 1250. In de 15de en 16de eeuw was dit het bestuurscentrum van de macht in deze (grensoverschrijdende) regio. De Paterskerk is de dynastieke kerk van de graven van Horne.
Graaf Jacob I van Horne (1433-1488), heer van Altena, Kortessem, Montigny, Weert, Wessem, Bocholt, Cranendonck en Eindhoven schonk dit kasteel in 1461 aan de Minderbroeders Franciscanen. Hij liet in de periode 1455-1461 een nieuw kasteel de Nijenborgh in Weert bouwen. In 1471 besluit hij als kloosterling in te treden bij de Minderbroeders Franciscanen.
Graaf Jacob I van Horne (1433-1488) ligt samen met zijn zoon Graaf Jacob II van Horne (1471-1501) begraven in een grafkelder in de huidige zijbeuk van de Paterskerk.
Ook Graaf Jan van Horne (1531-1540) broer van Graaf Jacob III is begraven in de Paterskerk en wel op het hoogkoor. Graaf Jan is de stiefvader van Philips de Montmorency (1525-1568), Graaf van Horn en Heer van Weert. Waarschijnlijk ligt ook Philips de Montmorency begraven in de Paterskerk. Vermoedelijk is hij bijgezet in de grafkelder van Graaf Jacob I en Graaf Jacob II.
Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters in Nederland is de kerk bewaard. Acht kerken worden nog voor de eredienst gebruikt, waarvan de Paterskerk in Weert de enige middeleeuwse kerk is die door de oorspronkelijke orde, de Minderbroeders Franciscanen, wordt gebruikt. Klooster en kerk werden genoemd naar de H. Hiëronymus, patroonheilig van de graven van Horn.
Om de herinnering aan de graven van Horn hoog te houden is onlangs een schilderij van Cor van Geleuken opgehangen in de Paterskerk met daarop alle graven van Horn. Ook werden er in het jubileumjaar diverse exposities aan gewijd in deze kerk.
 

 

Media
Persbericht vrijdag 26 oktober 2018 Erfgoedprijs Weert 2018.

Eerdere winnaars

Wie heeft er in 2017 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2017.

Wie heeft er in 2016 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2016.

Wie heeft er in 2015 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2015.

Wie heeft er in 2014 gewonnen? Lees het op de pagina Erfgoedprijs Weert 2014.