Breng uw stem uit op het ‘Beste erfgoedinitiatief van Weert’

Paterskerk aan de Biest winnaar van de Publieksprijs Erfgoedprijs 2015

In december 2016 reikt de gemeente Weert weer de Erfgoedprijs Weert uit. Het thema van dit jaar is ‘Beste erfgoedinitiatief van Weert’.  Hieronder staan de negen genomineerde initiatieven. De winnaar wordt op vrijdag 16 december 2016 om 15.00 uur bekend gemaakt bij Theater de Huiskamer aan het Raphaelpad in Weert.
Door op de foto te klikken ziet u de afbeelding in het groot.

Breng uw stem uit...

Dat kan nog tot en met zondag 11 december.
Aan het einde van deze pagina kunt u uw stem uitbrengen.

Uitslag

Omdat er zowel voor het Bakhuik Stramproy als de Vier Jaargetijden evenveel stemmen zijn uitgebracht, zijn beide initiatieven tot winnaar uitgeroepen. Lees verder >>>


1. Aldenborgh

Leden van de Aldenborgh op excursie in Brussel (B).

De Geschied- en Oudheidkundige kring de Aldenborgh bestaat al bijna 80 jaar. Zij organiseert voortdurend initiatieven, evenementen, uitgaven in druk en beeld, cursussen en excursies.
In de laatste 10 jaar waren dat vele publicaties (waaronder boeken over de wijken van Weert), educatieve lprojecten (cultuurhistorische zomer, excursies, lezingen, cursussen), betrokkenheid bij behoud van monumenten (onder andere initiatief oprichten Molenstichting, grondradaronderzoek Markt) en cultuurhistorische evenementen (denk aan het symposium over soldaten van Napoleon, de internationale Gelredag en het initiatief voor internationaal wetenschappelijk onderzoek naar Filips de Montmorency).


2. Bakhuis Stramproy

Werkzaamheden aan het bakhuis

De Nijsmolenbuurt in Stramproy realiseert een bakhuis bij de molen de Nijverheid, ofwel de Nijsmolen. Met deze oven wordt het volledige proces van inzaaien van graan, het maaien en oogsten, het malen en het bakken op één locatie in beeld gebracht. Dat is waar het om gaat: met de oven ‘de tijd van vroeger terugbrengen’. De molentuin is grotendeels aangelegd door vrijwilligers uit de buurt. De oven is bewust niet gebouwd door professionals maar door een grote groep vrijwilligers uit de buurt / Stramproy. Het is een oven van en voor de gemeenschap Stramproy. Er wordt samengewerkt met de diverse vrouwenverenigingen in Stramproy, eigenaren van fruitbomen en met de Heemkunde-vereniging.

 
 

3. Fatima Huis

Interieur Fatima Huis foto Dion Huibers

De voormalige Fatimakerk is na onttrekking aan de eredienst gekocht door de Fatima Huis b.v. In 2015/2016 is het monument volledig gerenoveerd met medewerking van de provincie Limburg, de gemeente Weert en vele vrijwilligers. Ook de voormalige pastoriewoning is onlangs compleet verbouwd en wordt nu gebruikt als recreatiewoning. De voormalige kerk wordt nu gebruikt voor maatschappelijke, sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier wil de initiatiefnemer een waardige herbestemming geven aan het gebouw. Inmiddels hebben er al prachtige concerten plaatsgevonden en wordt het initiatief gedragen door de buurt.


4. Heyerkapel

Heyerkapel

In 1983 werd de stichting Heyerkapel opgericht. Het doel van deze stichting is het renoveren en onderhouden van kapellen en wegkruisen in Stramproy (heden uitgebreid tot Weert-zuid).
In 2002 werd de werkgroep "Corpusgroep" opgericht, een vaste groep vrijwilligers uit Stramproy die de restauratiewerkzaamheden uitvoert. Ook werd dat jaar een werkplaats geopend in een oude verbouwde stal aan de Kapelstraat.
Sindsdien worden de wegkruisen en kapellen door deze corpusgroep, namens de stichting Heyerkapel, onderhouden.


5. Natuur

Natuur ecoduct over de A2 bij de Wildenberg

Landschapsbeheer en biodiversiteit zijn belangrijke bijdragen van de mens aan de natuur. De mens neemt veel van het landschap in gebruik, maar geeft daar ook iets voor terug. Zo zijn de laatste jaren het ecoduct over de A2 bij de Wildenberg aangelegd en is een uitkijktoren gebouwd in de Weerterbergen. Met het ecoduct of de natuurbrug worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Via de uitkijkpost kunnen mensen genieten van het moois dat de natuur ons te beiden heeft.


6. Romeinse beekbrug

Romeinse beekbrug in Tungelroy

Landschapsbeheer en biodiversiteit zijn belangrijke bijdragen van de mens aan de natuur. De mens neemt veel van het landschap in gebruik, maar geeft daar ook iets voor terug. Zo zijn de laatste jaren het ecoduct over de A2 bij de Wildenberg aangelegd en is een uitkijktoren gebouwd in de Weerterbergen. Met het ecoduct of de natuurbrug worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Via de uitkijkpost kunnen mensen genieten van het moois dat de natuur ons te bieden heeft.


7. Stramproyerheide

Sporen zoeken in de Strampoyerheide
Via een reeks ‘erfgoedtochten’ vestigde een werkgroep van de dorpsraden Stramproy en Altweerterheide de aandacht op de Stramproyerheide. Tijdens de tochten wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de sporen die de mens hier gedurende eeuwen heeft nagelaten. Van oude (dubbele) wegen, schuilplaatsen, houtwallen, van het in het hout verborgen ‘klein Vosseven’ waar tot 1918 nog turf gestoken werd. Tot de geschiedenis van de ‘landweer en de dichtgeschoven grachten van de Bocholtergraven uit 1400.

Dit initiatief heeft geleid tot vervolgacties, zoals het onder deskundige begeleiding zichtbaar maken van de oude schietbaan.


8. Vier Jaargetijden

Vier Jaargetijden bij kerk Tungelroy gemaakt door Jan Tullemans

De glas-in-loodramen de Vier Jaargetijden van Jan Tullemans hebben een mooie plaats bij de kerk in Tungelroy gekregen. De ramen zijn afkomstig uit de Huishoudschool die in 1996 is gesloopt en zijn ternauwernood gered van de slopershamer. Na jaren opslag zijn de ramen grondig gerenoveerd, in dubbel glas gezet en verankerd in een metalen framewerk. Het kunstwerk is in 2014 geplaatst in de open lucht, opeen centrale plek in het dorp, nabij de kerk.
Ook de omgeving van het glas-in-loodornament is onder handen genomen. Het is nu een mooie ontmoetingsplek geworden, waar je zittend op de bankjes, van de kleuren kunt genieten. De werkgroep heeft met dit project een stukje Weerter erfgoed veilig gesteld en voor iedereen zichtbaar gemaakt. Het verrassende is dat dit cultuurhistorisch ornament in een geheel nieuwe context is geplaatst en daarom nu op een dubbel wijze de verbeelding prikkelt.


9. Wapenschild Weert

Wapenschild Weert

Dit door de bekende Weerter keramiste Alda Brunenberg ontworpen en gemaakte wapenschild verdient een herbestemming, bijvoorbeeld in de hal van het nieuwe gemeentehuis. Daarmee wordt recht gedaan aan de door velen gevoelde behoefte om in onze steeds veranderende omgeving sporen van het verleden te ontdekken.
Zoals de gemeente zelf ook vaststelt, dragen herinneringshandvatten bij aan de groei van het burgerschapsgevoel.
Een mooi voorbeeld van deze subtiele communicatie vinden we in de muziek: een welluidend muziekstuk heeft in ieder nieuw akkoord tenminste één toon uit het vorige.


Breng uw stem uit...

U kunt tot en met zondag 11 december 2016 stemmen op deze nominaties.

Via internet

Gebruik de link Breng uw stem uit...

Op papier

Op papier stemmen kan ook. Geef uw stem dan door aan de service- en informatiebalie in het stadhuis of stuur deze (zonder postzegel) naar Gemeente Weert, Antwoordnummer 1200, 6000 VB Weert onder vermelding van 'Erfgoedprijs'.
 


Media

Persbericht vrijdag 11 november 2016 Stem op nominaties Erfgoedprijs

1Weert woensdag 2 november 2016 Erfgoedprijs

Persbericht dinsdag 25 oktober 2016 Erfgoedprijs oproep nominaties

Lees ook

Oproep nominatie Erfgoedprijs Weert 2916