Activiteiten 2021


Herijking Gemeentelijke Monumentenlijst 2021
 

Inleiding

Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het gebouwd cultureel erfgoed. Sinds 1987 zijn in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar actualisering van deze lijst.
De conclusie is dat de huidige gemeentelijke monumentenlijst (uit 2007) evenwichtig is samengesteld en een goed beeld geeft van de (bouw)geschiedenis van Weert.

Aanleiding

De herijking van de gemeentelijke monumentenlijst is een actiepunt uit het Monumentenbeleidsplan. Het doel van de herijking is te komen tot een evenwichtige monumentenlijst die een goede afspiegeling is van de (bouw)geschiedenis van Weert.

Onderzoek

In 2020 heeft het bureau Klement Rentmeesters, aan de hand van een lijst van potentiële gemeentelijke monumenten, een inventarisatie uitgevoerd en aandachtspunten onderzocht. Ook is gekeken naar aanvullingen buiten de opgegeven lijst.
39 panden komen in aanmerking voor nader onderzoek van het in- en exterieur. Dit onderzoek kan dan leiden tot de aanwijzing als gemeentelijk monument door het college.

Oproep

Het is mogelijk om zelf potentiële monumenten voor de gemeentelijke monumentenlijst aan te dragen.
Kent u zo’n monument?
Stuur een mail naar j.jongeling@weert.nl of neem telefonisch contact op met de gemeente: (0495) 57 50 00.

Maandag 20 december 2021 De Limburger Bewoners hopen op schildje op de gevel


Open Monumentendag 2021

Op zaterdag 11 september en zondag 12 september is de jaarlijkse Open Monumentendag, dit jaar voor de 35-ste keer.
In Weert zijn op beide dagen bijna dertig gemeentelijke en rijksmonumenten gratis te bezoeken.
Bovendien kunt u nog deelnemen aan circa tien activiteiten.

Daarnaast: 2021 wordt voor Weert een bijzonder jaar.
Lees meer >>>

Media

Vrijdag 10 september 2021 De Limburger Erfgoedpagina CEL Open Monumentendag 2021

Maandag 30 augustus persbericht Weert viert 35-ste editie Open Monumentendag 

Woensdag 2 juni 2021 Persbericht BankGiro Loterij Open Monumentendag viert diversiteit en inclusie tijdens 35-ste editie

Donderdag 8 april 2021 De Limburger 'Weert krijgt opening monumentendagen maar kan niet pronken met paradepaardjes'

Woensdag 17 maart 2021 Persbericht Weert kandidaat landelijke opening Open Monumentendag 2021


Lees de informatie over eerdere activiteiten tijdens Open Monumentendag in Weert zoals die in deze website zijn gepubliceerd.